Egzekucja administracyjna świadczeń pienię


Egzekucja administracyjna świadcze

“Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy poja” - Wojciech Piątek.

egzekucjaadministracyjna świadczeń pieniężnych Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania:

- jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
- jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
- co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
- w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
- jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
- kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Drugie wydanie książki wydawnictwa Presscom uwzględnia zmiany ustawodawcze, znacznie wpływające na sprawność przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jego efektywność oraz skuteczność egzekucji należnych płatności.

...

Wojciech Piątek

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

“SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ” - Andrzej Marciniak.

SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ... cały artykuł

Andrzej Marciniak

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINIST

“POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINIST” - Roman Hauser.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD5 ... cały artykuł

Roman Hauser

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH

“POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH” - MARCINIAK A..

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH CYWILNYCH WYD2 ... cały artykuł

MARCINIAK A.

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKU

“ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKU” - 0 MASTERNAK M..

ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE WYD4 ... cały artykuł

0 MASTERNAK M.

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKU

“ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKU” - MASTERNAK M. RĄCZKA P. JĘDRZ.

ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE WYD6 ... cały artykuł

MASTERNAK M. RĄCZKA P. JĘDRZ