Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcj


Jak zapewnić terminową zapłatę w

“Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy Z dniem 1 sty” - Radosław Dyki.

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, Dz.U. poz. 1649). Znowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu zniechęcenie przedsiębiorców do zwlekania z zapłatą za otrzymane towary lub usługi, w tym m.in. obowiązek raportowania o stosowanych terminach płatności, postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetki płacone wierzycielowi nie tylko wtedy, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą ponad ustalony termin, lecz także gdy termin zapłaty – choć zgodny z zawartą umową – przekracza pewne przyjęte standardy. W przypadku opóźnienia wierzyciel ma ponadto prawo domagać się zwrotu kosztów dochodzenia należności, w tym kwoty tzw. rekompensaty wynoszącej od 40 do 100 euro, która przysługuje nawet gdy w rzeczywistości wierzyciel nie poniesie żadnych wydatków. Wprowadzono także maksymalne terminy zapłaty, które strony mogą zastrzegać w umowie. Publikacja napisana zrozumiałym i przystępnym językiem stanowi instrukcję prawidłowego zawierania i wykonywania transakcji handlowych oraz skutecznego dochodzenia swych należności na drodze sądowej. Czytelnik znajdzie w niej: szczegółowe omówienie wszelkich zagadnień związanych z transakcjami handlowymi i terminami zapłaty – także w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, liczne praktyczne przykłady dotyczące m.in. liczenia terminów czy obliczania wysokości odsetek, wzorcowe regulaminy postępowania związane z terminami w transakcjach handlowych dla przedsiębiorcy, podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych, podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym oraz dla podmiotu publicznego zaliczanego do jednostek sektora finansów publicznych, ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz tekst dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Publikacja będzie pomocna wszystkim przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, a także windykatorom i prawnikom zajmującym się zwalczaniem opóźnień w zapłacie. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera akty prawne i regulaminy postępowania zamieszczone w książce – przygotowane w formacie MS Word umożliwiającym ich edycję i dostosowanie ich treści do indywidualnych potrzeb. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

...

Radosław Dyki

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy
Środki prawne w postępowaniu egzek

“Środki prawne w postępowaniu egzek” - Ewa Pierzchała.

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowa... cały artykuł

Ewa Pierzchała

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy
Zasada budzenia zaufania w ogó

“Zasada budzenia zaufania w ogó” - Chmielewski Jan.

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu ad... cały artykuł

Chmielewski Jan

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy
Zbieg egzekucji w sądowym i adminis

“Zbieg egzekucji w sądowym i adminis” - Olszanowski Jan.

Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu... cały artykuł

Olszanowski Jan

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy
Decyzja reformatoryjna organu odwoł

“Decyzja reformatoryjna organu odwoł” - Krzysztof Kaszubowski.

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym Publikacja przybliża konstrukcję decyzji ... cały artykuł

Krzysztof Kaszubowski

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy
Postępowanie egzekucyjne w administ

“Postępowanie egzekucyjne w administ” - Flisek Aneta.

Postępowanie egzekucyjne w administracji 2020 Edycja sądowa Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania adm... cały artykuł

Flisek Aneta