Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważnośc


Prawne uwarunkowania stwierdzenia ni

“Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym Postępowanie w przedmiocie stwi” - Przemysław Kledzik.

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej.

Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej mierze skoncentrowana jest na art. 156 § 1 i 2 kpa. Jednak dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji bądź jej brak w praktyce stosowania prawa nie ogranicza się do kwestii ziszczenia się – bądź nie – przesłanek określonych w tych przepisach.

Na obiektywną możliwość prowadzenia postępowania oraz rozstrzygania w przedmiotowym trybie nadzwyczajnym, w szczególności o nieważności weryfikowanej decyzji administracyjnej, może wpływać wiele okoliczności zdeterminowanych przepisami prawa. Okoliczności te stanowią pewien konglomerat prawnych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podstawowym przedmiotem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie i klasyfikacja wskazanych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji, a także analiza ich charakteru prawnego.

...

Przemysław Kledzik

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Postępowanie egzekucyjne w administ

“Postępowanie egzekucyjne w administ” - Flisek Aneta.

Postępowanie egzekucyjne w administracji 2020 Edycja sądowa Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania adm... cały artykuł

Flisek Aneta

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Postępowanie administracyjne postę

“Postępowanie administracyjne postę” - Zbigniew Kmiecik.

Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Wolters Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępo... cały artykuł

Zbigniew Kmiecik

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Postępowanie administracyjne egzeku

“Postępowanie administracyjne egzeku” - Eugeniusz Ochendowski.

Postępowanie administracyjne egzekucyjne i sądowoadministracyjne Zbiór przepisów zawieraO kodeks postępowania administracyjnegoO us... cały artykuł

Eugeniusz Ochendowski

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINIST

“POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINIST” - Roman Hauser.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD6 ... cały artykuł

Roman Hauser

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Gwarancje procesowe zobowiązanego w

“Gwarancje procesowe zobowiązanego w” - Joanna Wyporska Frankiewicz.

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym Celem publikacji jest z... cały artykuł

Joanna Wyporska Frankiewicz